Kestävän kehityksen Hahkiala

Hahkiala elää ympäristönsä ehdoilla. Metsiä hoidetaan monimuotoisuutta vaalien ja riistaa ruokitaan kantojen tukemiseksi. Hahkialan tila on kooltaan reilut 550 hehtaaria ja sen toimitilat ovat yhteensä noin 6000 neliötä.


Ekologinen maalaiselämys

Ekologisuus näkyy Kartanon toiminnassa monella tavalla ja puhtaat arvot ilahduttavat Hahkialan vieraita.


Rakennukset

 • Perinnerakennusten jatkuva hoito.
 • Paikallisten toimijoiden suosiminen rakennustöissä.

Energiatehokkuus

 • Hakelämmitys. Omat, Suomessa valmistetut, hakelämpölaitokset Hahkialan Uiskolassa ja Hahkialan Kartanolla. Kartanon puolella mahdollista ajaa myös miksatulla polttoaineella.
 • Kaksi omaa, suomalaisvalmisteista biologista jätevedenpuhdistamoa.
 • Luontoystävällinen ilmanvaihto isoimmissa kokoustiloissa. Lämmönvaihdin on ruotsalaista huipputeknologiaa, joka mahdollistaa ilman vaihtumisen sataprosenttisesti seitsemässä minuutissa ja ilman jäähdytys toimii lähdevedellä. Käytetty teknologia on suosittu hygieniansa takia erityisesti sairaaloissa.

Ympäristön hoito

 • Monimuotoisuutta vaaliva metsänhoito.
 • Riistaruokinta kantojen tukemiseksi.
 • Kulttuurimaiseman ylläpito ja järvien typpi- sekä fosforirasituksen alentaminen hoitamalla rantalaitumet ylämaakarjan voimin.
 • Valumavesien jatkuva kehitystyö ympäröivien järvien vedenlaadun parantamiseksi.

Arvojen mukainen ruoka- ja juomatuote

 • Lähiruoan suosiminen.
 • Yksinomaan villiriistan käyttö.
 • Alueen sienten, villiyrttien ja marjojen hyödyntäminen.
 • Omien keittiöyrttien kasvatus.
 • Oman maanantimien jatkojalostaminen tilatuotteiksi.
 • Raikkaan lähdeveden käyttäminen.
 • Jätteiden aktiivinen lajittelu.

Arvostettu Wildlife Estates -tunnustus

Sinnikäs ja pitkäaikainen työmme luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi on huomioitu myös kansainvälisesti. Joulukuussa 2017 Hahkialan Kartanolle myönnettiin tunnustus luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä ja kestävän riistanhoidon jatkuvasta kehittämisestä eurooppalaisen maanomistajien liiton ELO:n toimesta. Toimintamme ydinajatuksena on ollut luonnollisuus, ekologisuus ja paikallisuus. Tämä tarkoittaa periksi antamatonta työtä tilan alkuperäisen ja luonnonvaraisen asunsa saavuttamiseksi.


Nykyään tilalla on oma riistanhoitaja. Kartanon alueelle rakennettava iso kosteikko houkuttelee varmasti lähivuosina lintuja pesimäpuuhiin. Tulevaisuudessa voimme tarjota unohtumattomia, opastettuja luontoelämyksiä asiakkaillemme.


Lue lisää Wildlife Estates -statuksestamme ja kestävän kehityksen mukaisesta toiminnastamme täältä.


Ajankohtaista-sivulta kauniin Hahkialan Kartanon tulevat tapahtumat. 


Tervetuloa viihtymään ja nauttimaan kauniista ja vehreästä juhla-, kokous- ja majoituspaikastamme Hämeenlinnassa.