Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen Hahkiala

Hahkiala elää ympäristönsä ehdoilla. Metsiä hoidetaan monimuotoisuutta vaalien ja riistaa ruokitaan kantojen tukemiseksi.

Hahkialan tila on kooltaan reilut 550 hehtaaria ja sen toimitilat ovat yhteensä noin 6000 neliötä.

Ekologinen maalaiselämys

Ekologisuus näkyy Kartanon toiminnassa monella tavalla ja puhtaat arvot ilahduttavat Hahkialan vieraita.

Rakennukset

 • Perinnerakennusten jatkuva hoito.
 • Paikallisten toimijoiden suosiminen rakennustöissä.

Energiatehokkuus

 • Hakelämmitys. Omat, Suomessa valmistetut, hakelämpölaitokset Hahkialan Uiskolassa ja Hahkialan Kartanolla. Kartanon puolella mahdollista ajaa myös miksatulla polttoaineella.
 • Kaksi omaa, suomalaisvalmisteista biologista jätevedenpuhdistamoa.
 • Luontoystävällinen ilmanvaihto isoimmissa kokoustiloissa. Lämmönvaihdin on ruotsalaista huipputeknologiaa, joka mahdollistaa ilman vaihtumisen sataprosenttisesti seitsemässä minuutissa ja ilman jäähdytys toimii lähdevedellä. Käytetty teknologia on suosittu hygieniansa takia erityisesti sairaaloissa.

Ympäristön hoito

 • Monimuotoisuutta vaaliva metsänhoito.
 • Riistaruokinta kantojen tukemiseksi.
 • Kulttuurimaiseman ylläpito ja järvien typpi- sekä fosforirasituksen alentaminen hoitamalla rantalaitumet ylämaakarjan voimin.
 • Valumavesien jatkuva kehitystyö ympäröivien järvien vedenlaadun parantamiseksi.

Arvojen mukainen ruoka- ja juomatuote

 • Lähiruoan suosiminen.
 • Yksinomaan villiriistan käyttö.
 • Alueen sienten, villiyrttien ja marjojen hyödyntäminen.
 • Omien keittiöyrttien kasvatus.
 • Oman maanantimien jatkojalostaminen tilatuotteiksi.
 • Raikkaan lähdeveden käyttäminen.
 • Jätteiden aktiivinen lajittelu.