Upea Kosteikko elävöittää hämäläistä maisemaa

Lintusuon kosteikko siivittää luonnon monimuotoisuutta ja vähentää maatalouden vesistökuormitusta

Hahkialan Kartanon maille on valmistunut laaja Lintusuon kosteikko, jonka positiiviset vaikutukset tulevat näkymään vielä vuosikymmenienkin päästä. 


Kosteikon tavoitteena on niin vesiensuojelun kuin luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Kosteikon maisemallista merkitystäkään ei voi ohittaa ja näkymä tuo varmasti iloa niin
Hahkialan Kartanon vieraille kuin ohikulkijoille.

Lintusuon kosteikko on 13 hehtaaria ja mittasuhteiltaan yksi Etelä-Suomen suurimpia.
Kosteikon rakentaminen aloitettiin jo syksyllä 2018 kaivuutöillä ja projekti valmistui talvella. Nyt tehdyn työn tulokset on nähtävissä upean kosteikon polveilevassa maisemassa.

Arvostetun Wildlife -Estates -tunnuksen saanut Hahkialan kartano

Kosteikko on osaHahkialan Kartanon pitkäaikaista luonnon monimuotoisuuden ja kestävän riistanhoidon kehittämistyötä, josta Hahkialan Kartano palkittiin joulukuussa 2017 eurooppalaisella maanomistajien liiton ELO:n myöntämällä Wildlife Estates -tunnuksella.

“Meille WE-tunnuksen saaminen on merkki siitä, että teemme oikeita asioita. Luonnon monimuotoisuus on meille tärkeä asia ja sen parantamiseksi teemme työtä joka päivä askel askeleelta”, sanoo Hahkialan Kartanon riista- ja kiinteistöpäällikkö Tero Niemi.

Maatalouden monivaikutteinen vesiensuojelukosteikko

Lintusuon monivaikutteinen maatalouden vesiensuojelukosteikko kerää vedet 800 hehtaarin valuma-alueelta. Valuma-alueesta jopa 34 prosenttia eli 270 hehtaaria on peltoa, siksi kosteikko tulee vähentämään huomattavasti maatalouden vesistökuormitusta.

Kosteikon vaikutus ulottuu koko Hauhon reitin vesistöön, koska kosteikon kautta kulkevat vedet menevät ensin Hyvikkälänjärveen, siitä Kirrisen ja Vuorenselän kautta
Hauhonselkään ja edelleen eteenpäin aina Mallasveteen asti. Koska Hauhonselkä on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi, suositellaan sen tilan parantamiseksi toimia valuma-alueelle valumien ehkäisemiseksi, joten uudella kosteikolla on erittäin tärkeä tehtävä vesiensuojelussa.

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy

Kosteikon perustamisen myötä linnut ovat lisääntyneet merkittävästi Lintusuon alueella vaikka alue oli jo ennestäänkin huomattava muuttolintujen levähdyspaikka. Nyt Lintusuo tarjoaa
aiempaa enemmin suojaisia pesimäpaikkoja ja ruokaa linnuille.

Kosteikot kuuluvat maapallon rikkaimpiin ekosysteemeihin, tarjoten vaihtelevia elinolosuhteita kuten syvää ja matalaa vettä, saarekkeita, otollisia reunoja kahluulle sekä virtaavaa ja seisovaa
vettä lukuisille eläimille, hyönteisille ja kasveille. Näin kosteikot lisäävät huomattavasti luonnon monimuotoisuutta ja tuovat myös vaihtelua peltoalueiden keskella.

Yksi Etelä-Suomen isoimmista kosteikoista

Lintusuon kosteikon perustamista on tuettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta aikajaksolla 2014-2020. Lintusuon kosteikkohanketta on koordinoinut vesistösuunnittelija, Elina Sorvali, joka toimii myös Pro Hauhonselkä vesiensuojeluyhdistyksen hallituksessa kosteikkoasiantuntijana.

Lisätietoja Lintusuon kosteikosta:
Elina Sorvali vesistösuunnittelija, puh. 044 562 9763, sorvali.elina@gmail.com
Tero Niemi Hahkialan Kartanon riista- ja kiinteistöpäällikkö, puh. 050 540 1429, tero.niemi@hahkiala.com

Manner–Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 avulla tähdätään elinvoimaisen maaseudun säilymiseen, ympäristön tilan paranemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Yksi kehittämisohjelman tärkeistä tavoitteista on, että luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranee.

Wildlife Estates -tunnuksia on jaettu 18 eurooppalaisessa maassa yli 220 tilalle. Suomessa tunnuksen on saanut 12 tilaa. Eurooppalaisen maanomistajien liiton ELO:n myöntämän WE-tunnuksen voi saada viideksi vuodeksi kerrallaan. Sen jälkeen se voidaan uusia seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Hämeenlinnan Hauholla sijaitsevan Hahkialan Kartanon kokous- ja majoituspalvelut tarjoavat ryhmille aitoja elämyksiä historiallisessa miljöössä. Hahkialassa on 50 vuodepaikkaa, 100
ravintolapaikkaa, viisi kokoustilaa (8-70 henkilöä), näyttelyhalli ja monipuolinen saunamaailma. Luonto-, musiikki- ja kulinaristiset elämykset räätälöidään aina asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Palvelukonseptiin kuuluvat myös yksityishenkilöitä palveleva Villa Hahkiala sekä Uiskolan kokonaisuus Kirrisen järven rannalla. Uiskola tarjoaa toimivat puitteet niin kursseille, juhlille kuin lomailuun: 40 vuodepaikkaa, kolme kokoustilaa (8-120 henkilöä), Uisko Gym -kuntosali, liikuntatila sekä kolme saunaa, joista kelluva on talon erikoisuus. Uisko Catering valmistaa tarjoiltavat niin pieniin kuin isompiinkin pitoihin.
Kartano työllistää vakituisesti 12 työntekijää ja suosii paikallisia yhteistyökumppaneita. Hahkialan Kartano on myös toimiva, runsaan 600 hehtaarin maa- ja metsätaloustila.Tiedote
0
Feed