Herrgården

Herrgården

Hahkiala gård som startade sin nuvarande verksamhet år 2001 är en modern jord- och skogsbruksgård som i sin vackra kulturhistoriska miljö bjuder på ljus, utrymmen och en gången stil med moderna bekvämligheter.

Under åren som gått har såväl presidenter som andra berömda personer i vår historia njutit av herrgårdens gästfrihet. Huvudbyggnadens rum har namngetts efter presidenterna som har gästat Hahkiala gård. Man kan inlogera sig i Rytis, Relanders, K.J Ståhlbergs, Ester Ståhlbergs, Kallios eller Svinhufvuds rum. Även kusinen till herrgårdens gamla ägarsläkte, Aino Sibelius, har fått ett rum uppkallat efter sig och Sibelius själv har i samband med sina besök lämnat efter sig Finlandia Hymnen som anteckning i vår gästbok.

De kulturhistoriska utrymmena har renoverats för att motsvara dagens standard och historiska bastubad kan man avnjuta i herrgårdens strandbastu som är en kopia av strandbastun i Gullranda. Innehavaren av Hahkiala gård har tagit både ursprung och natur i beaktande då han har renoverat herrgården, gårdsplanen, byggnaderna och den omgivande barockträdgården, som alla byggts i en modifierad svensk barockstil. Att vistas i den somriga trädgården är som att resa tillbaka i tiden till den första ägarens hemland, till 1600-talets Frankrike.

Hahkiala gård har A-rättigheter

Kapacitet

Logi: 45 bäddplatser
Restaurangplatser: 10-150 personer

Konferens: 10-70 personer
Trädgårdsfest eller cocktailtillställningar: 10-200 personer