Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hahkiala gård lever på miljöns villkor. Skogarna sköts med mångfalden i åtanke och djur utfodras för att stödja viltbeståndet. Hahkiala gård består av rejäla 550 hektar och verksamhetsutrymmena utgörs totalt av cirka 6000 kvadrat.

Ekologisk lantupplevelse

Det ekologiska kommer på många sätt fram i verksamheten och de gröna värderingarna uppskattas av gästerna på Hahkiala gård.

Byggnaderna

 • Den kontinuerliga skötseln av de traditionella byggnaderna på Hahkiala Herrgård.
 • Restaureringen av Uiskolas fastigheter vid Hahkiala gård har utförts med respekt för det gamla byggnadsbeståndet.
 • Lokala aktörer gynnas vid byggnadsarbetet.

Energieffektivitet

 • Flisuppvärmning. Egna flisvärmeanläggningar som tillverkats i Finland i Hahkialas Uiskola och på Hahkiala Gård. På herrgården är det även möjligt att värma med blandat bränsle.
 • Två egna biologiska avloppsreningsverk som tillverkats i Finland.
 • Miljövänlig ventilation i de största konferensutrymmena. Den högteknologiska svenska värmeväxlaren möjliggör att luften byts ut till 100 procent på sju minuter och kylningen av luften fungerar med källvatten. Denna teknologi är speciellt populär på sjukhus tack vare sina hygieniska fördelar.

Miljövård

 • Skogsvård som värnar om mångfalden.
 • Utfodring för att stödja viltbeståndet.
 • Kulturlandskapet underhålls och sjöarnas kväve- och fosforpåfrestningar minskas genom att sköta betesmarkerna vid stränderna med hjälp av höglandsboskap.
 • Kontinuerlig utveckling av avrinningsvattnet för att förbättra de omgivande sjöarnas vattenkvalitet.

Mat- och dryckesprodukterna värderas

 • Närproducerad mat gynnas.
 • Endast vilt används.
 • Områdets svampar, vilda örter och bär utnyttjas.
 • Egna matörter odlas.
 • Produkterna från eget land bearbetas ytterligare till gårdsprodukter.
 • Användning av friskt källvatten.
 • Aktiv sortering av avfall.