Trädgård

Den klassiska trädgården är Hahkiala

Den berömda och vackra trädgården på Hahkiala gård grundlades och planerades av den dåtida ägaren, justitiekanslern, doktor Axel Charpentier. Enligt den moderna planritningen omgavs huvudbyggnaden av trädgården på alla sidor. De gamla jordbruksbyggnaderna flyttades längre bort för att bereda utrymme för trädgården och den nya, 1915-17 färdigställda karaktärsbyggnaden.

Trädgården planerades av trädgårdsarkitekten Paul Olsson. Hahkialas trädgård har delvis drag av den sk. franska stilen, vilket framgår bl.a. av den långa huvudlinjen, som går på östra sidan om huvudbyggnaden hela vägen ner till sjön Kirrinen.

Mångfaldigheten i planteringarna beskrivs exempelvis med antalet perenna växter, hela 5000 st., eller ädelrosor, till och med 1 800 stycken.

Än idag består trädgården av fyra skilda delar, en på varje sida om huset. Den mest dominerande delen är naturligtvis sidan mot sjön, där en väldig stenmur avgränsar den övre och nedre delen av trädgården. Fontänen i den nedre delen är utsökt och två lusthusen står kvar uppe på murvallen.

Under sommartiden kan man boka en guidad vandring i trädgården. Vänligen ta kontakt med oss på förhand.