Konferensutrymmen

Konferens- och grupparbetsutrymmena

Hahkialas mångsidiga utbud på konferensutrymmen betjänar allt från smågrupper på 10 personer till större tillställningar för 70 personer.

I huvudbyggnaden ligger Justitiekanslerns Sal, KF Kabinetten, Biblioteket och Glasverandan.

I Spannmålsmagasinet som finns på gårdsområdet finns Magasinet, Rian och Silohallen.

I alla utrymmena finns naturligt ljus och WLAN-anslutning.

Konferensutrymmen

Justitiekanslerns Sal

Det största mötesrummet i huvudbyggnade ligger i andra våningen. Detta rum var tidigare Justitiekanslerns sovrum men fungerar numera som ett mötesrum för max 30 personer.

Magasin

Det störst mötesrummet i Hahkiala Herrgård ligger i andra våningen av det över hundraåriga Spannmålsmagasinet. Det finns plats för 70 personer.

Bibliotek

Detta utrymme tillämpar sig bäst för ett styrelsemöte eller för grupparbete. Rummet ligger i huvudbyggnaden's första våning.

Ria

Ria ligger i nedre våningen av Spannmålsmagasinet. Detta rum tillämpar sig bäst för grupparbete eller andra informella möten.

Siilo -hall

Siilo -hall ligger i nedre våning av Magasinet. Detta utrymme är 4 meter hög och har en bred vikdörr i andra ändan av rummet. Därmed tillämpar rummet fint för mindre utställningar, lansering av bilar och tema fester.

Grupparbetsrum

KF -kabinett

Detta utrymme ligger i huvudbyggnaden's nedre våning. Det finns ett stort bord för 8 personer i rummet som tillämpar sig bäst för mindre styrelsemöten eller grupparbete.

Bibliotek

Ett rum fylld av historik. Ideal för grupparbeten.

Konjak -rum

Detta rum ligger i nedre våningen av huvudbyggnad. Det finns två mindre bord för 4-6 personer i rummet.

Glasveranda

Glasverandan erbjuder ett utmärkt utsikte över trädgården och är ideal plats för grupparbete eller t.ex. kräftskiva.