Kuva: Laura Riihelä

VASTUULLISUUS

Hahkiala on Wildlife Estates* -tunnuksella palkittu tila. Tärkein arvomme on huolenpito, joka kohdistuu niin vieraisiimme, henkilökuntaamme kuin luontoon ja yhteisöön missä toimimme. Meille huolenpito tarkoittaa toimimista vastuullisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiokulttuurillisesta näkökulmasta. Näin edesautamme omalla toiminnallamme kestävää kehitystä ja tarjoamme vieraillemme vastuullisesti tuotetun laadukkaan palvelukokemuksen upeassa miljöössä.

 

Kiitos, kun valitset vastuullisen kohteen! Vieraanamme pääset nauttimaan järvien kirkasvetisyydestä, metsien rauhoittavasta hiljaisuudesta sekä aidosta hämäläisestä maalaismaisemasta kaikkine luonnonantimineen.

 

 

Taloudellinen vastuu

Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme jatkuvasti ja olemme sitoutuneet tekemään investointeja pitkän ajan tähtäimellä paikkakunnalla missä toimimme. Työllistämme paikallisia ihmisiä ja suosimme paikallisia toimijoita tukeaksemme alueellista talouskasvua.

 

Yhteistyökumppanimme, Uisko Catering, hankkii tuotteita lähituottajilta.

 

Hankinnoissamme panostamme koneisiin ja huonekaluihin, jotka ovat laadukkaita ja joita voi tarvittaessa korjata.

 

 

Sosiokulttuurinen vastuu

Työkulttuurimme pohjautuu eettisiin arvoihin, emme hyväksy syrjintää tai hyväksikäyttöä missään muodossa ja huolehdimme, että työolosuhteet ovat erinomaiset. Varmistaaksemme vieraidemme ja henkilökuntamme hyvinvoinnin ja turvallisuuden COVID -19 aikana, noudatamme tarkasti viranomaisten ohjeita ja tekemäämme turvallisen vierailun toimintamallia.

 

Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisiin järjestelyihin meillä tapahtuvissa tilaisuuksissa ja niihin liittyvissä oheispalveluissa. Edellytämme myös valitsemiemme yhteistyökumppaneiden toimivan eettisesti ja kestävällä tavalla turvallisuus huomioiden.

 

Pyrimme vaikuttamaan positiivisesti alueen työllisyystilanteeseen entisöittämällä arvohuonekalujamme Hämeenlinnassa kuurojen ja kuurosokeiden työkeskuksessa Sampolassa ja teettämällä omasta puutavarasta kalusteita paikallisilla puusepillä kuten Ilosen Puutyöllä. Lisäksi kunnostamme olemassa olevia perinne- ja arvokiinteistöjämme suosien paikallisia toimijoita rakennustöissä.

 

 

Ekologinen vastuu

Hahkialan toimipisteet sijaitsevat luonnon keskellä maaseudun rauhassa, joten meille on ensiarvoisen tärkeää huomioida ympäristö kaikessa toiminnassamme, jotta vieraamme saavat nauttia puhtaasta ja elinvoimaisesta miljööstä.

 

Aktiiviseen ympäristönhoitoomme kuuluu monimuotoisuuden vaaliminen metsänhoidossa, riistan ruokkiminen riistakantojen tukemiseksi ja ylämaankarjan käyttö rantalaitumien hoitajina. Ylämaankarja ylläpitää arvokasta kulttuurimaisemaa samalla alentamalla järvien typpi- ja fosforirasitusta. Toimimme aktiivisesti Pro Hauhonselkä -vesiensuojeluyhdistyksessä, jonka tavoitteena on ympäröivien järvien vedenlaadun parantaminen. Vuonna 2018 rakensimme kartanon maille laajan Lintusuon kosteikon siivittämään luonnon monimuotoisuutta ja alentamaan ympäröivän maatalouden vesistökuormitusta. Kirja kosteikon elämästä julkaistiin kesällä 2022 ja kirja on saatavilla myynti@hahkiala.com.

 

Toimimalla energiatehokkaasti teemme arvokkaita tekoja luonnon hyväksi joka päivä ja näin vähennämme toimintamme hiilijalanjälkeä. Lämmitämme uusiutuvalla energialla niin Hahkialan Kartanon kuin Uiskolan, missä on omat Suomessa valmistetut hakelämpölaitokset. Käytettävä hake valmistetaan PEFC -sertifioidusta puusta.  Isommissa kokoustiloissa käytämme luontoystävällistä ilmanvaihtoa hyödyntäen huipputeknologiaa, joka mahdollistaa ilman vaihtumisen hygieenisesti sekä sataprosenttisesti seitsemässä minuutissa ja ilman jäähdytyksen lähdevedellä. Meillä on lisäksi toiminnassa kaksi omaa biologista jätevedenpuhdistamoa, jotka ovat suomalaisvalmisteisia.

 

Ekologinen ajattelu kantaa yhteistyökumppanimme kautta pöytään saakka. Raaka-aineiden puhtauden varmistaa lähituottajien sekä paikallisen kalastajan, marjastajien ja sienestäjien verkosto sekä Hahkialan omat raparperi- ja omenatarhat. Samalla vähennämme kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Uiskolan klavapuutarhassamme kasvatamme vihanneksia, yrttejä ja koristekasveja, joita hyödynnetään ruoan valmistuksessa ja kauniissa esillepanossa.Raikasta lähdevettä suositaan niin ruuanlaitossa kuin juomissa.

Euroopan maanomistajajärjestö, ELO, myönsi Hahkialan Kartanolle Wildlife Estates -tunnuksen joulukuussa 2017 luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä ja kestävän riistanhoidon periaatteiden noudattamisesta sekä näiden jatkuvasta kehittämisestä. 

 

Lisätietoja aiheesta:

http://www.wildlife-estates.eu/

https://maanomistajainliitto.fi/wildlife-estates/